SeniorWeb Rosmalen

SeniorWeb Rosmalen is sinds 2014 een zelfstandige Stichting (SeniorWeb Rosmalen). Voorheen was het een samenwerkingsproject van de Seniorenvereniging HEVO, Woonzorgcentrum De Annenborch en Welzijnsonderneming Divers. SeniorWeb Rosmalen heeft samenwerkingsovereenkomsten met Seniorenvereniging HEVO en Woonzorgcentrum Annenborch. SeniorWeb Rosmalen is aangesloten bij de landelijke organisatie SeniorWeb (www.seniorweb.nl) en is één van de gecertificeerde Leslocaties van deze organisatie.

Wat doen wij?

SeniorWeb Rosmalen (SR) heeft tot doel het, uit sociaal maatschappelijke overwegingen, bevorderen van de participatie van senioren op het gebied van het gebruik van alle mogelijke digitale hulpmiddelen, zoals die in onze maatschappij steeds meer gewoon zijn geworden.

SR tracht met inzet van vrijwilligers haar doel te bereiken door het op niet -commerciële basis:

  • Samenstellen en organiseren van basis- en vervolgcursussen voor senioren op het gebied van computer- en tabletgebruik;
  • Samenstellen en organiseren van individuele leertrajecten zowel op onze leslocatie als bij senioren thuis (Leren aan huis)
  • Samenstellen en organiseren van presentaties op specifieke en actuele deelterreinen van de informatietechnologie;
  • Organiseren van een helpfunctie (de Inloop) om ouderen te adviseren over en zo nodig te helpen bij vragen waar zij bij het gebruik van de computer of hun tablet tegen aan gelopen zijn.

Iedereen is welkom

Iedere 50-plusser is welkom bij SR. Ook belangstellenden uit de omgeving van Rosmalen kunnen deelnemen aan de activiteiten.
De activiteiten vinden plaats op onze modern ingerichte leslocatie in Woonzorgcentrum  Annenborch, De Hoef 100 te Rosmalen, maar ook op verzoek bij u thuis.Presentaties worden op verzoek ook extern verzorgd.
SR staat open voor nieuwe ontwikkelingen en past haar aanbod regelmatig aan. Hebt u wensen meld ons dat en wij kijken of er een cursus/workshop voor kan worden ontwikkeld.
De activiteiten (cursussen en de Inloop) worden begeleid door deskundige vrijwilligers. Voor de instructie wordt gebruik gemaakt van een smartbord. Dat is een modern schoolbord dat bediend kan worden vanaf een docentencomputer.
De cursusgroepen zijn klein, maximaal zes personen, zodat er veel persoonlijke aandacht kan worden gegeven.
Aan de cursussen, het individueel leren op de leslocatie of thuis en de Inloop zijn kosten verbonden. De hoogte is afhankelijk van het aantal dagdelen van de cursus en een eventueel bijbehorend lesboek. Voor de cursussen maakt SR gebruik van de lesboeken van SeniorWeb en Visual Steps.
Tijdens de inloopuren gaan deelnemers samen met de aanwezige begeleiders op zoek naar antwoorden op vragen en/of oplossingen voor computerproblemen die thuis zijn ontstaan. Daarbij moet de aandacht van het aantal beschikbare begeleiders verdeeld worden over het aantal aanwezige hulpvragers. Er kan daarom niet worden toegezegd of gegarandeerd dat een bezoeker van de inloop een vol uur een op een aandacht krijgt.

COLOFON

SeniorWeb Rosmalen

De Hoef 100

5242 CN Rosmalen

Bankrekening: NL 43 ABNA 05 46 14 22 81

T.n.v. SeniorWeb Rosmalen

Leden Bestuur

Voorzitter: Bert van Strien

Secretaris/Penningmeester: Jos van Raak

Lid: Bert Lunshof, coördinator docenten

Lid: Annette Gladdines

Informatie over en Algemene Voorwaarden voor cursussen bij SeniorWeb Rosmalen (SR) vindt u op deze pagina.

Actueel

Partners SR