Seniorweb Rosmalen

Toepassing Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij de Stichting Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen (ook wel genoemd SeniorWeb Rosmalen).

 

Als Leercentrum verzamelen wij persoonlijke gegevens van onze cursisten en vrijwilligers, zoals naam, adres en telefoonnummer, en eventueel een bankrekeningnummer. Het is belangrijk dat wij deze gegevens veilig opslaan en niet delen met anderen..

  1. Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens van cursisten en vrijwilligers die we echt nodig hebben. Dus als standaard alleen naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, cursusvoorkeur, bankrekeningnummer en informatie over het niveau en de leerwensen van de cursist.
  2. Als we de gegevens via een webformulier verzamelen, zorgen we ervoor dat de beveiliging van onze website in orde is. Zo mag het webformulier alleen toegankelijk zijn via een veilige https-verbinding. Dit geldt ook voor de  inlogpagina op onze website www.seniorwebrosmalen.nl.
  3. We slaan persoonsgegevens van cursisten veilig op in een Word- of Excel-bestand dat beveiligd is met een wachtwoord. We bewaren persoonsgegevens niet op papier, dit kan gemakkelijk kwijtraken, of het kan gestolen worden. We zijn voorzichtig met het e-mailen van persoonsgegevens. Wij zorgen voor een goede en veilige back-up van onze gegevens.In een overzicht behorend bij dit document leggen we vast door wie, wat, waar en hoe persoonlijke gegevens worden bewaard.
  4. Wij gebruiken de gegevens alleen voor onze eigen administratie en voor het informeren van deelnemers over de cursus of het cursusaanbod, nooit voor reclame van derden, of voor aanbieding van diensten of producten die geen relatie hebben met het cursusaanbod.
  5. Wij delen persoonsgegevens nooit met anderen, behalve met vrijwilligers binnen SeniorWeb Rosmalen die ze echt nodig hebben, zoals de cursusleider, de (financiële) administratie. Wij delen alleen die gegevens die relevant zijn.
  6. In het geval we noodzakelijk gegevens delen met iemand buiten de organisatie, bijvoorbeeld de hostingpartij voor onze website en digitaal archief dan zorgen we ervoor dat er een verwerkersovereenkomst afgesloten is met de betreffende partij. Dit garandeert dat zij zorgvuldig omgaan met onze gegevens. Het landelijke Servicepunt van SeniorWeb dient ons hierbij van advies.
  7. Wij bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Informatie van oud-cursisten zal uiterlijk twee jaar na afloop van de laatst gevolgde cursus/activiteit worden gewist. Dit geldt niet voor cursisten die hebben aangegeven een nieuwsbrief te willen ontvangen.
  8. Mochten gegevens onverhoeds in verkeerde handen vallen, of zijn we bang dat dit is gebeurd, dan nemen we  maatregelen. Het belangrijkste is dat het lekken van gegevens (datalek) meteen wordt gestopt, bijvoorbeeld door het nemen van technische maatregelen. We nemen ook preventieve maatregelen, om dit te voorkomen.
  9. In geval van datalekken waarschuwen wij de Autoriteit Persoonsgegevens en nemen de nodige maatregelen dit in de toekomst te voorkomen.
  10. Wij hebben een (digitale) nieuwsbrief om cursisten of geïnteresseerden te informeren over onze cursussen. Hierbij is ervoor gezorgd dat mensen zich hiervoor kunnen afmelden, door middel van een afmeldlink. Voor het versturen van een nieuwsbrief is vooraf toestemming gevraagd aan de cursist via het aanmeldformulier of de website.

Actueel

Partners SR