Seniorweb Rosmalen

STARTEN MET WINDOWS 10

Kijk hier voor startdata en om aan te melden
Speciaal bedoeld voor starters die nauwelijks (of nooit) eerder hebben gewerkt op een computer of laptop. Beginnershandelingen zoals het aanzetten van de computer en het gebruik van de muis of het touchpad, worden stap voor stap aangeleerd. Ook aan het gebruik van het toetsenbord wordt ruim aandacht besteed. Verder komt het starten en sluiten van programma’s en het openen en opslaan van bestanden aan de orde. U maakt uiteraard ook in uw eigen tempo kennis met internet en e-mail. Daarnaast worden Windows-instellingen behandeld die voor senioren van extra belang kunnen zijn, zoals lettergrootte en kliksnelheid. Met begeleidende instructievideo’s op de website bij het boek wordt geleerd hoe bepaalde handelingen uitgevoerd dienen te worden. (Voor deze cursus is de aanschaf c.q. het bezit van een USB-stick noodzakelijk.) Een greep uit de onderwerpen:
  • stap voor stap kennismaken met de computer
  • leren werken met de muis, toetsenbord, touchpad of touchscreen
  • e-mail versturen en surfen op internet
  • werken met mappen en bestanden
  • introductie in werken met foto’s, video en muziek
  • handige instellingen maken op de pc of laptop