Wat doen wij?

SeniorWeb Rosmalen (SWR) heeft tot doel het, uit sociaal maatschappelijke overwegingen, bevorderen van de participatie van ouderen op het gebied van het gebruik van alle mogelijke digitale hulpmiddelen, zoals die in onze maatschappij steeds meer gewoon zijn geworden.

SWR tracht met inzet van vrijwilligers haar doel te bereiken door het op niet -commerciële basis:

  • Samenstellen en organiseren van basis- en vervolgcursussen voor ouderen op het gebied van computer- en tabletgebruik;
  • Samenstellen en organiseren van workshops of bijeenkomsten op specifieke deelterreinen van de informatietechnologie;
  • Organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten, waarbij ouderen elkaar stimuleren in het gebruiken van mogelijkheden van de computer, bijvoorbeeld gericht op hun hobby-activiteiten;
  • Organiseren van een helpfunctie (de Inloop) om ouderen te adviseren over en zo nodig te helpen bij vragen waar zij bij het gebruik van de computer of hun tablet tegen aan gelopen zijn.

Iedereen is welkom

Iedere 50-plusser is welkom bij SR. Ook belangstellenden uit de omgeving van Rosmalen kunnen deelnemen aan de activiteiten.

 

De activiteiten vinden plaats in een modern ingericht computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100 te Rosmalen.

 

Het SR staat open voor nieuwe ontwikkelingen en past haar aanbod regelmatig aan. Hebt u wensen meld ons dat en wij kijken of er een cursus/workshop voor kan worden ontwikkeld.

 

De activiteiten (cursussen en de Inloop) worden begeleid door deskundige vrijwilligers. Voor de instructie wordt gebruik gemaakt van een smartbord. Dat is een modern schoolbord dat bediend kan worden vanaf een docentencomputer.

 

De cursusgroepen zijn klein, maximaal zes personen, zodat er veel persoonlijke aandacht kan worden gegeven.

 

Aan de cursussen, het individueel leren in het leercentrum of thuis en de Inloop zijn kosten verbonden. De hoogte is afhankelijk van het aantal dagdelen van de cursus en een eventueel bijbehorend lesboek. Voor de cursussen maakt het SR gebruik van de lesboeken van SeniorWeb en Visual Steps.

 

Tijdens de inloopuren gaan deelnemers samen met de aanwezige begeleiders op zoek naar antwoorden op vragen en/of oplossingen voor computerproblemen die thuis zijn ontstaan. Daarbij moet de aandacht van het aantal beschikbare begeleiders verdeeld worden over het aantal aanwezige hulpvragers. Er kan daarom niet worden toegezegd of gegarandeerd dat een bezoeker van de inloop een vol uur een op een aandacht krijgt.